تبلیغات
رودانیان - آزمون بهره هوشی

- 45 دقیقه فرصت دارید که به 60 سؤال پاسخ دهید.

- به همه ی سؤال ها پاسخ دهید. اگر پاسخ را نمی دانید حدس بزنید. هیچ سؤالی را بدون پاسخ باقی نگذارید.

- اگر چنین به نظر می رسد که سؤالی بیش از یک پاسخ دارد یا اصلاً پاسخ صحیحی ندارد گزینه ای را انتخاب کنید که به نظر شما بهترین است. این سؤال ها عملاً طوری طراحی شده اند که توانایی تفکر و استدلال شما را بیازمایند.

ب ) نمونه ی سؤال ها


نمونه سؤال های زیر را پیش از شروع آزمون به دقت بخوانید:

1 – در برخی از سؤال ها از شما خواسته شده است که مقایسه ای انجام دهید.

مثال : نسبت قایق به آب مثل نسبت هواپیما است به :

خورشید – زمین – آب – آسمان – درخت

پاسخ : آسمان صحیح است. قایق در آب حرکت می کند. این امر را می توان با هواپیمایی مقایسه کرد که در آسمان حرکت می کند. همچنین شما باید طرح هایی را با یکدیگر مقایسه کنید.

2 – در برخی از سؤال ها، گروهی از پنج شیء به شما داده خواهد شد. چهارتای آنها وجه اشتراکی خواهند داشت ؛ یعنی به طریقی مشابه یکدیگر خواهند بود. از شما خواسته خواهد شد که شیء را که با چهارتای دیگر تشابه ندارد، انتخاب کنید.

مثال : کدام یک از این پنج شیء کمترین شباهت را با چهار مورد دیگر دارد ؟

سگ – اتومبیل – گربه – پرنده – ماهی

پاسخ : اتومبیل صحیح است. بقیه همگی موجودات زنده هستند. اتومبیل، موجود زنده نیست.

مثال : کدام یک از این پنج طرح کمترین شباهت را با چهار مورد دیگر دارد؟

الف )    ب )    ج)    د)    ه) 

پاسخ : گزینه ی ( د ) صحیح است. بقیه ی گزینه ها همگی از خطوطی راست تشکیل شده اند. دایره، خط منحنی است.

3 – در برخی از سؤال ها، اعداد یا حروفی به شما ارائه می شود که دارای نظمی معین هستند. ترتیب این اعداد یا حروف از الگوی معینی پیروی می کند، اما یکی از آنها با این نظم و ترتیب جور در نمی آید. شما باید آن را که با الگوی ترتیب بقیه همخوانی ندارد انتخاب کنید.

مثال : کدام یک از این اعداد به گروه زیر تعلق ندارد؟

13 – 11 – 10 – 9 – 7 – 5 – 3 – 1

پاسخ :10 صحیح است. اعداد فرد که از 1 شروع شده ؛ به ترتیب آمده اند. عدد 10 زوج است که با این گروه جور در نمی آید.

4 – همچنین شما باید برخی مسائل را حل کنید.

حل این مسائل مستلزم دانش ریاضی عمیق و پیچیده نیست بلکه این مسائل میزان منطقی بودن شما را می آزمایند؛ یعنی کیفیت درست فکر کردن شما را می سنجد. شما حالا آماده شروع آزمون هستید. هر سؤال  را به دقت بخوانید و حروف گزینه ی صحیح یا عددی را که انتخاب کرده اید علامت بگذارید.

آماده شروع